Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Uutisaihe: Taloudellinen epäoikeudenmukaisuus ja sosiaalinen mullistus – jakaminen on ratkaisu

Taloudellinen epäoikeudenmukaisuus ja sosiaalinen mullistus – jakaminen on ratkaisu

Edelleen ajankohtaista: Cremen haastattelu
Taloudellinen epäoikeudenmukaisuus ja sosiaalinen mullistus: jakaminen on ratkaisu
Monte Leach, Share International -lehden Yhdysvaltain toimittaja haastattelee Benjamin Cremeä

Monte Leach: Maailmanpankin mukaan 1,7 miljardia ihmistä kautta maailma elää köyhyydessä. Taloudellinen taantuma on levinnyt laajalle teollisuusmaissa. Mitä me teemme väärin? Mikä on sinun näkemyksesi mukaan ongelmana?

Benjamin Creme: Pääongelma on se tosiasia, että olemme tulleet sivilisaatiomme loppuun. Olemme todistamassa reilut 2.000 viime vuotta voimassa olleen sivilisaation hajoamista ja uuden sivilisaation luomisprosessin alkua. Tämän takia Maitreya on maailmassa, inspiroidakseen ja opastaakseen meitä, opettaakseen meitä luomaan oikeanlaiset rakenteet — poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset — jotka sallivat meidän edetä evoluutiossamme oikein perustein.

Tällä hetkellä näemme erittäin jakautuneen maailman, eriytyneenä kahteen pääryhmään — teollisuusmaihin ja kehitysmaihin. Teollisuusmaat anastavat ja tuhlaavat kolme neljäsosaa maailman ruuasta ja 83 prosenttia luonnonvaroista. Kolmas Maailma, kuten sitä kutsutaan, saa tulla toimeen lopuilla. Tämän seurauksena 38 miljoonaa ihmistä on kuolemassa nälkään tällä hetkellä maailmassa, jossa on valtavasti ylimääräistä ruokaa. Ruokaa ylituotetaan kymmenen prosenttia henkeä kohti, joten kenenkään ei tarvitse kuolla nälkään.

Meidän on arvioitava uudelleen kuka ja mitä olemme suhteessa toisiimme. Maitreya sanoo, että ensimmäinen askel näiden ongelmien ratkaisemiseen on se, että näemme itsemme yhtenä, yhden ihmiskunnan veljinä ja sisarina. Meidän on saatava tuntuma globaalisuudesta, siitä että olemme yksi kansa, yksi ryhmä — ja siksi maailman ruoka, raaka-aineet, energia, tieteellinen tietotaito ja koulutusmahdollisuudet kuuluvat jokaiselle. Nämä voimavarat on annettu sitä varten, että kaikki ihmiset voivat kehittyä oikein evoluutioprosessimme taustalla olevan suunnitelman mukaan. Siksi meidän on jaettava nämä voimavarat oikeudenmukaisemmin. Kun jaamme, sanoo Maitreya, luomme oikeudenmukaisuutta maailmaan, ja silloin kun luomme oikeudenmukaisuutta, ja vain silloin, saavutamme rauhan. Hän on tullut näyttämään meille kuinka saavuttaa rauha. Jos emme hyväksy kehitystä kohti rauhaa, ei tule olemaan mitään maailmaa, sillä me pystymme nyt tuhoamaan kaiken elämän tällä planeetalla moneen kertaan. Meillä on siihen tarvittavat ydinasevarastot.

ML: Sinun mielestäsi suurin uhka kansainväliselle turvallisuudelle eivät ole ydinaseet sinänsä, vaan taloudellisen tilanteen taustalla oleva jännittyneisyys.

BC: Maitreyan mukaan niistä mitä hän kutsuu ”sodan moottoreiksi” on katkaistu virta. Kylmä sota on ohi. Kukaan ei enää usko, että Yhdysvallat ja Venäjä aikovat tuhota toisensa ydinasejoukkomurhassa. Mutta se energia, joka lähetti hävittäjät taivaalle ja panssarivaunut ja sotajoukot taistelukentille ei katoa noin vain. Se on tuhoava voima, joka hänen mukaansa on kiertänyt ympäri maailmaa etsien uutta kotia. Hän sanoo sen löytäneen ”uuden kohdun”. Tuo uusi kohtu on markkinavoimiin perustuva kaupallistuminen, joka hänen mukaansa perustuu ihmisen ahneuteen. Maitreya kutsuu markkinavoimia pahuuden voimiksi, koska niiden rakenteen ytimessä on eriarvoisuus. Ne auttavat muutamia saavuttamaan paremman elintason, mutta niiden miljoonien kustannuksella, jotka kärsivät alhaisemmasta elintasosta. Kaupallistuminen pitää otteessaan jokaista kansakuntaa maailmassa, kun markkinavoimien käsite alkaa hallita jopa entistä kommunistista blokkia. Huomaamme olevamme tilanteessa, jossa jännitys kasvaa niin valtavasti että siihen sisältyy kolmannen maailmansodan siemenet, ja tuo sota tuhoaisi kaiken elämän.

ML: Monet väittävät, että markkinavoimat ovat ihmiskunnan pelastaja. Monet kansakunnat ovat matkalla siihen suuntaan sekä kehitysmaissa että teollisuusmaissa. Ne sanovat: ”Tämä on tie ulos. Kommunistinen järjestelmä on epäonnistunut. Mitä muuta vaihtoehtoa meillä on?”

BC: Kommunistinen järjestelmä ei epäonnistunut. Sitä ei koskaan kokeiltu. Emme koskaan todistaneet kommunismia niin kutsutussa kommunistisessa blokissa. Se mitä todistimme oli eräänlainen valtion kapitalismi. Se, mitä todistamme nyt, on totalitäärisen poliittisen järjestelmän hajoaminen — se ei ole sama asia kuin kommunismi — ja kapitalismin asteittainen muutos. Maitreya sanoo, että symboli uudelle talouden mallille, joka ei tule olemaan kapitalistinen tai kommunistinen, voidaan nähdä kommunistisen Itä-Saksan ja kapitalistisen Länsi-Saksan yhdistymisessä. Saksan uudelleen yhdistyminen antaa meille mahdollisuuden luoda mitä hän kutsuu sosiaalidemokratiaksi tai demokraattiseksi sosialismiksi – jotain joka ei ole klassista kapitalismia eikä kommunismia. Hänen mukaansa tästä tulee lopulta hallitseva malli Euroopassa ja kautta maailman.

ML: Miten tämä liittyy siihen, mitä juuri sanoit jakamisesta?

BC: Ellemme jaa voimavaroja sen sijaan että kilpailemme niistä, emme voi luoda tuota uutta mallia. Maailmassa on tarpeeksi ruokaa ja luonnonvaroja kaikkien ihmisten tarpeisiin, mutta hallitsevat kansakunnat — Yhdysvallat, Euroopan valtiot, Japani ja pari muuta — hallitsevat tilannetta täysin, ja anastavat ja väärinkäyttävät suurimman osan näistä varoista. Muille ei siis riitä tarpeeksi sellaiseen hintaan joka heillä olisi varaa maksaa. Kolmas maailma kamppailee koko olemassaolostaan. Sen takia 38 miljoonaa ihmistä siellä on nälkäkuoleman partaalla.

Jos esimerkiksi Kaliforniaa, Floridaa, Britanniaa tai Ranskaa koettelisi kuivuus, voisimme ostaa muualla kasvatettua ruokaa. Syy miljoonien kuolemaan ei ole kuivuus, vaan se että heillä ei ole varaa korvata kuivuuden takia menetettyä ruokaa. Talousjärjestelmässä, joka ei perustu kilpailuun, ahneuteen ja oman edun tavoitteluun mikä on markkinavoimien toimintatapa, koko tämän tilanteen voi korjata.

Maitreya sanoo, että hallitus joka seuraa markkinavoimia sokeasti johtaa kansansa tuhoon. Hän sanoo, että tämä sivilisaatio on kirjaimellisesti voimiensa lopussa. Sen loppu on lähellä. Se, mitä todistamme nykyään, ei ole pelkkä taantuma tai tuotannon hidastuminen. Todistamme nykyisen sivilisaation kuolinkouristuksia, koska se perustuu väärille perusteille.

Markkinavoimat olettavat kaikkien olevan samassa lähtöpisteessä. Mutta kaikki eivät ole samassa lähtöpisteessä. Mitkään kaksi kansakuntaa eivät ole samassa lähtöpisteessä. Kaksi noiden kansakuntien kansalaista eivät ole samassa lähtöpisteessä. Elintasossa on poikkeuksellisia eroja. Kuinka moni kuvittelee, että maailma voi jatkaa loputtomasti tässä järkyttävässä tilassa? Kuinka kauan ihmiset kuvittelevat Kolmannen Maailman kansalaisten kestävän tätä asiain tilaa? Vastaus on jakaminen, resurssien jakaminen.

ML: Toisin sanoen nykyinen järjestelmä tulee romahtamaan.

BC: Maitreya sanoo, että olemme todistamassa sen romahtamista. Hän sanoo, että se on väistämätöntä, ja että tulee tapahtumaan maailmanlaajuinen pörssiromahdus joka alkaa Japanista. Maitreya sanoi näin vuonna 1998, ja sen jälkeen Japanin pörssin arvo on laskenut lähes 60 prosenttia. Maitreyan mukaan se kupla, joka väistämättä puhkeaa. Kuinka se puhkeaa riippuu meistä itsestämme, mutta sen on puhjettava ja päästettävä ulos kaikki se korruptio ja eriarvoisuus joka estää, niin kuin hän sanoisi, ihmiskunnan todellisen sisäisen henkisen olemuksen esille tulon. Tuhlaamme lukemattomien miljoonien ihmisten voimavarat tuomitsemalla heidät pakolliseen köyhyyteen ja alennustilaan, ja aliravitsemuksen ja nälkään nääntymisen kurjuuteen.

ML: Mielestäsi siis tarvitaan kirjaimellisesti romahdus, jotta suosittelemasi muutokset tehdään, ja mikään vähempi ei riitä. Ehkä opimme näkemään virheemme.

BC: Monet ihmiset näkevät mitä teemme väärin. En ole yksin osoittamassa näitä virheitä. Mutta hallitukset, ja ne ihmiset jotka pitävät hallitukset vallassa — mahtava henkilökohtaisten etujen tavoittelu kaikilla osa-alueilla, silkka ahneus, ihmiskunnan itsesuojelumekanismi — estävät näitä muutoksia tapahtumasta. Lähes jokainen myöntäisi että muutokset olisivat hyödyllisiä, mutta ehkä epäkäytännöllisiä toteuttaa.

Maitreya sanoo, että jos ne eivät toteudu, me tuhoamme itsemme. Hänen mukaansa tarvitaan tuntemamme taloudellisen järjestelmämme romahdus saamaan meidät ymmärtämään todellisuus, käsittämään ettemme voi jatkaa loputtomasti maailmassa, jossa yksi kolmasosa väestöstä käyttää kolme neljäsosaa maailman ruuasta ja 83 prosenttia muista voimavaroista. Rikollisuus, huumeriippuvuus ja yhteiskunnalliset levottomuudet teollisuusmaissa ovat suora lopputulos tästä epätasapainosta maailman resurssien käytössä. Jopa maapallon perinteisten sääilmiöiden vääristyminen on suoraa seurausta tästä ihmisten epäsopusuhtaisten ajatusmallien luomasta epätasapainosta.

ML: Mitä sen jälkeen tapahtuu?

BC: Maitreya sanoo, että kun niin tapahtuu, kaikkien hallitusten prioriteetit muuttuvat. Hänen mukaansa kaikkien hallitusten tärkeimmäksi prioriteetiksi tulee huolehtia oikeanlaisesta, riittävästä ruuasta kaikille: se on välttämättömyys numero yksi; toiseksi, riittävän asunnon järjestäminen kaikille; kolmanneksi, riittävästä terveydenhuollosta huolehtiminen; ja neljänneksi, koulutusmahdollisuudet kaikille. Nämä ovat ne perusasiat, joiden ei pitäisi olla liian suuria pyyntöjä: tarpeeksi ruokaa, asunto, terveydenhuolto ja koulutus. Silti maailmassa ei ole yhtään maata — ei edes Yhdysvallat, maailman voimakkain sotilasmahti ja aikanaan rikkain maa — jossa nämä neljä vaatimusta olisivat universaaleja oikeuksia. Hän sanoo, että kun niistä tulee sellaisia, ne muuttavat maailman.

Ihmiskunta käy läpi suurta henkistä kriisiä, Maitreya sanoo. Se on identiteettikriisi, saadaksemme selville kuka todella olemme henkisinä olentoina. Sieluina olemme yhtä. Ei ole olemassa erillistä sielua. Fyysisellä tasolla meillä on illuusio siitä, että olemme erillisiä, mutta itse asiassa olemme yhtä. Siksi voimme ottaa tämän askeleen eteenpäin evoluutiomme edistymisessä vain, kun luomme oikeanlaiset ihmisten väliset suhteet. Se on ihmiskunnan seuraavaksi saavutettava henkinen ihanne.

Ensimmäinen askel on maailman resurssien jakaminen, sillä jos emme tee sitä, tuhoamme itsemme. Se on niin yksinkertaista. Meillä on vapaa tahto. Maitreya ei aio sekaantua ja varmistaa, että emme tuhoa itseämme. Hän aikoo esittää meille nämä vaihtoehdot: jatkaa nykyiseen malliin menneisyyden vanhoilla, ahneilla, itsekkäillä, kilpailevilla tavoilla ja tuhota itsemme, tai hyväksyä että olemme yhtä, hyväksyä Jakamisen Periaate; panna se täytäntöön, luoda oikeus maailmaan, ja sen vuoksi rauha, ja alkaa hänen inspiraationsa alaisuudessa rakentaa loistavinta ja ihmeellisintä sivilisaatiota jonka tämä maailma on koskaan tuntenut.

ML: Kuinka se tarkkaan ottaen toimii? Tapahtuvatko muutokset kansallisella tasolla? Sanommeko esimerkiksi täällä Yhdysvalloissa: ”Meidän on muutettava arvojärjestystämme?” Vai tapahtuuko se kansainvälisesti YK:n tai jonkun muun foorumin kautta?

BC: Arvelisin, että se on molempien yhdistelmä. YK:sta tulee maailma pääkeskustelufoorumi. Siellä keskustellaan kaikista maailman ongelmista, ja hyväksytään uuden järjestelmän voimaan saattavat päätöslauselmat. Täysin uusi YK:n virasto perustetaan erityisesti valvomaan maailman voimavarojen jakamisprosessia.

Mutta minun on korostettava että meillä on vapaa tahto; ihmiskuntaa ei pakoteta mihinkään. Kun ihmiskunta omasta vapaasta tahdostaan hyväksyy Jakamisen Periaatteen ja kysyy Maitreyalta ja hänen Mestarien ryhmältään, joka on samoin palaamassa maailmaan (maailmassa on jo 14 Mestaria), kuinka me teemme tämän, kuinka me aloitamme jakamisen, silloin huomaamme että suunnitelma on jo olemassa.

Ryhmä korkean tason vihkimyksen saaneita ovat Mestarien kanssa luoneet vuosien kuluessa kokonaisen sarjan toisiinsa liittyviä suunnitelmia, jotka ratkaisevat ne uudelleenjakamisen ongelmat jotka ovat nykyisten taloudellisten vaikeuksien ytimessä. Kysymys on tosiaan resurssien uudelleenjakamisesta. Tuo uudelleenjakaminen on seurausta tietoisuuden muutoksesta. Ihmiskunta lähestyy vaihetta, jossa se käy läpi suuren muutoksen tietoisuudessa, alkaa käsittää itsensä suhteessa toisiinsa ja maailmankaikkeuteen, luontoon, siihen mitä yleensä kutsumme Jumalaksi, kokonaan uudella tavalla. Maitreya sanoo, että kaikki, joka ikinen asia maailmankaikkeudessa, liittyy toisiinsa. Missään vaiheessa ei ole katkosta. Mitä teemme itsellemme, sen teemme luonnolle. Mitä teemme luonnolle, sen teemme itsellemme, Jumalana, koska me kaikki olemme heijastumia, tietoisuuden säikeitä tuosta kaiken kattavasta kokonaistietoisuudesta jota kutsumme nimellä Jumala.

Halki koko maailmankaikkeuden tämä prosessi käydään läpi yhä uudelleen; jokainen ajatus, jokainen teko aiheuttaa seuraamuksen. Elämämme muodostuvat näistä haarautuvista vaikutuksista. Esimerkiksi maanalaisesta ydinräjähdyksestä seuraa varmasti maanjäristys. Jokaisella tapahtumalla on syynsä.

Maitreya tulee painottamaan — ja meidän pitäisi jo tietää se, meillä on ollut tuhansia vuosia aikaa ymmärtää se — että kaikki elämässä tottelee Syyn ja Seuraamuksen Lakia. Emme voi jatkaa väärien olosuhteiden luomista ja odottaa, ettei niillä ole mitään seurauksia. Jos kansakunta luo epätasaiset olosuhteet, seurauksena on väistämättä rikollisuus. Pelkästään poliisivoimien ja armeijan vahvistaminen ei ratkaise ongelmaa. Meidän on taisteltava rikollisuuden alkuperää vastaan — eriarvoisuutta, epätasapainoa. Koko evoluutioprosessi on siirtymässä kohti yhtenäisyyttä, fuusiota, synteesiä. Markkinavoimat, jotka perustuvat jakautuneisuudelle, erottamiselle ja kilpailulle, toimivat evoluutioprosessin vastaisesti. Siksi Maitreya kutsuu niitä pahuuden voimiksi. Niillä on paikkansa, mutta vain hyvin rajoitettu paikkansa. Kun niitä seurataan sokeasti, ne johtavat väistämättä tuhoon.

ML: Aikooko Maitreya avoimesti neuvoa ihmiskuntaa? Juuri nyt sanoisin, että hyvin harvat tietävät hänen läsnäolostaan maailmassa.

BC: Maitreya aikoo neuvoa avoimesti. Hän tulee Maailmanopettajana kaikille ryhmille, uskonnollisille samoin kuin ei-uskonnollisille. Uskonnolliset ryhmät tulevat pitämään häntä odottamanaan Opettajana — Kristus kristityille, Maitreya Buddha buddhalaisille, Messias juutalaisille ja muslimeille, Krishna hinduille — mutta itse asiassa hän on todellisuudessa opettaja, koko ihmiskunnan kouluttaja, joka näyttää meille kuinka tulla siksi mitä olemme, henkisiksi olennoiksi, ja kuinka siksi luoda ympäristö, jossa tuota henkisyyttä voidaan ilmaista. Sitä ei voi ilmaista näiden jakautumien ja erojen keskellä, tässä markkinavoimiin perustuvassa kilpailussa.

ML: Jos olen esimerkiksi maanviljelijä Yhdysvalloissa, jos kasvatan ruokaa ja teen kovasti raskasta työtä sen eteen, eikö minun pitäisi hyötyä tuosta työnteosta? Jakaminen kuulostaa hienolta, mutta panemmeko sen todella täytäntöön kun aika koittaa?

BC: Maitreyan mukaan panemme. Hän tietää jo, että ihmiskunta on valmis jakamaan ja hyväksyy Jakamisen Periaatteen. Siksi hän voi olla täällä.

Totta kai ruokaa tuottavan yhdysvaltalaisen maanviljelijän pitäisi hyötyä työstään, mutta köyhän talonpojan Zairessa tai Sambiassa pitäisi myös hyötyä raskaasta työstään. Näin ei ole nykyään. Tuotamme teollisuusmaissa niin paljon, että hallitsemme maailmanmarkkinoita. Asetamme hinnan tuotteillemme ja, voimavarojemme ansiosta, myös Kolmannen maailman tuotteille. Vaadimme kehitysmailta raaka-aineita ja tuotteita hintaan, joka jättää heille mahdollisuuden elää vain hyvin alhaisella tasolla, yli miljardin ihmisen eläessä köyhyysrajan alapuolella ja 38 miljoonan todellisen nälkäkuoleman partaalla. Silti vaadimme omille luonnonvaroillemme, omalle tuotannollemme, korkeimman arvon jonka voimme vaatia maailmanmarkkinoilla, jotta voimme säilyttää keinotekoisen elämisen tasomme.

Yhdysvaltain, Euroopan ja Japanin asukkaat elävät Kolmannen Maailman selkänahasta. Tämä on todellisuus. Syy siihen, ettemme huomaa asiaa, on yksinkertaisesti omahyväisyytemme. Maitreya kutsuu omahyväisyyttä kaiken pahan juureksi.

ML: Mutta monet täällä Yhdysvalloissa sanoisivat, että me emme ole omahyväisiä. Kun Afrikassa tai jossain muualla on kriisi, vastaamme siihen ruualla ja avulla.

BC: Totta kai, mutta nämä ovat yksittäisiä reaktioita. Jokaisessa maassa on niitä, joiden sydämet vastaavat ihmisten tarpeisiin. Mutta se tapahtuu silloin tällöin. Ihmiskunta kokonaisuutena ei puutu näihin ongelmiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa edustajiensa, maailman hallitusten kautta. Emme ehkä antaisi valtaa hallitukselle, jonka ensimmäinen prioriteetti olisi miljoonien nälkään kuolevien pelastaminen, jos se tarkoittaisi oman kansakuntamme elintason laskua. Kukaan ei voi saada ääniä tuolla perusteella, tai niin poliitikot ajattelevat. Tulossa on aika, jolloin he eivät saa ääniä ollenkaan, jos he eivät pane tätä asiaa arvojärjestyksensä kärkeen.

Tulemme todistamaan Maitreyan luoman maailmanlaajuisen yleisen mielipiteen, joka on kohdistunut, innostunut, keskittynyt jakamiseen jumalallisena oikeutena. Maitreya sanoo: ”Kun jaatte, tunnistatte Jumalan veljessänne.” Hän sanoo, että ihmiskunnan vaikeudet ovat todellisia, mutta ratkaistavissa. Ratkaisu on ulottuvillamme. Hän sanoo: ”Ottakaa tekojenne mitaksi veljenne tarpeet, ja ratkaiskaa maailman ongelmat. Ei ole muuta tietä.” Hän innostaa ja vahvistaa maailman yleisen mielipiteen jota näin järjestäytyneenä yksikään hallitus maailmassa ei voi vastustaa. Tuo maailman yleinen mielipide pakottaa lopulta kaikki maailman hallitukset hyväksymään Jakamisen Periaatteen, koska todetaan ettei meillä ole vaihtoehtoa. Joko jaamme tai kuolemme. Se on niin yksinkertaista.

ML: Kyseessä siis tulee olemaan kansan valta, eikä Maitreyan kaltaisen opettajan.

BC: Juuri niin. Maitreya ei tule vallan avulla. Hän tulee inspiraation ja opastuksen voiman kanssa, mutta ei itsevaltiaan vallalla. Hän sanoo, että tästä lähtien hallitukset kaikkialla ovat ihmisten hallituksia ihmisiä varten. Todistamme sitä jo nyt. Katso mitä on tapahtunut entisessä Neuvostoliitossa. Se on tällä hetkellä kaaos, mutta kuka hajotti Berliinin muurin? Kuka avasi Neuvostoliiton glasnostille? Gorbatshov oli pääosin vastuussa Kylmän Sodan päättymisestä ja glasnostista Neuvostoliitossa. Kaikista maailman johtajista hän on vastaanottavaisin Maitreyan ajatusten vaikutukselle.

Todistamme ihmiskunnan, maailman ihmisten, innostumista ottamaan vastuun omasta elämästään. Viime vuosien aikana se on tapahtunut kaikkialla maailmassa. Maailman diktatuurit sortuvat. Siksi Neuvostoliitto hajosi — ei kommunismin romahtamisen takia, mutta poliittisen totalitarismin romahtamisen takia, mikä on eri asia.

Todistamme myös taloudellisen totalitarismin romahdusta. Enimmäkseen markkinavoimille perustuva talousjärjestelmä on lähestymässä loppuaan. On olemassa vielä kolmas totalitarismi jonka on hajottava — uskonnollinen totalitarismi. Uskonnollinen totalitarismi on lähestymässä valtansa huippua. Se on nähtävissä fundamentalismiryhmien kasvussa kaikissa uskonnoissa, jopa suvaitsevissa buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa. Sitä ilmaistaan tänä päivänä hyvin voimakkaasti islamilaisuudessa ja myös kristinuskossa. Se tulee katoamaan viimeisenä, mutta lopulta kirkkojen totalitarismista päästään eroon. Silloin ihmiskunta tuntee vapauden ensimmäistä kertaa: poliittisen vapauden, taloudellisen vapauden ja oikeuden, ja ajattelun ja uskon vapauden.

(Ensijulkaisu: Share International -lehti, heinä- elokuu 1993)

Julkaistu, 23.12.2017.

Henkisen Hierarkian tulo julkisuuteen on ihmisen näkökulmasta verkkainen prosessi. Tänä päivänä uutiseksi luokiteltavaa tapahtuu harvakseltaan. Tähän osioon on koostettu taustatapahtumia, jotka täydentävät kokonaiskuvaa Hierarkian julkisuuteen tulosta.


Sivun alkuun