Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Maitreya ja muut opettajat

Maitreya ja Hänen suhteensa muihin tunnettuihin henkisiin opettajiin

Tämän sivun tarkoitus on valottaa hiukan Maitreyan suhdetta sellaisiin tunnettuihin hahmoihin, kuten Sai Baba, Buddha, Krishna ja Jiddhu Krishnamurti. Tiedot tällä sivulla ovat Benjamin Cremen kirjoista.

Maitreya & Sai Baba

Sathya Sai Baba

Sathya Sai Baba (1926–2011) oli etelä-intialainen opettaja, Guru, jolla oli valtava kannattajajoukko. Sadat tuhannet, jopa niinkin suuri määrä, kuin kaksi miljoonaa ihmistä kautta maapallon, sanoo olevansa hänen kannattajiaan. Nämä ihmiset näkivät hänet Jumalana, maailmankaikkeuden luojana. Hän oli kosminen avataara. Sai Baba ja Maitreya ovat molemmat saman energian ruumiillistumia, energian jota me kutsumme kristusenergiaksi – ja rakkaudeksi, Sai Baba kosmisella tasolla ja Maitreya planeettamme tasolla.

Sai Baban suhde Kristukseen: Kristus on planeetantasoinen avataara ja Sai Baba oli kosminen avataara. Hän oli henkinen sijaishallitsija, jonka Maailman Herra, Sanat Kumara, Shamballasta oli lähettänyt maailmaan. Sijaishallitsija on kuninkaan sijainen. Samalla tavalla henkinen sijaishallitsija on Jumalan, Logoksen, sijainen, jonka ilmentymä Sanat Kumara on. Sai Baba oli rakkauden energian kosminen ilmentymä (ja Kristus sen planetaarinen ilmentymä) ja hänen työnsä oli osittain valmistaa ihmiskuntaa Kristuksen vihkimystyölle. Ensimmäisten kahden planeetallamme saatavan vihkimyksen antajana, Kristus johtaa ihmiset hiljalleen poispäin ihmiskunnan tasolta kohti Hierarkiaa, kohti Jumalan valtakuntaa ja sielujen valtakuntaa. Se tulee olemaan hänen päätehtävänsä alkavan Vesimiehen aikakauden ajan. Nämä kaksi suurta olentoa työskentelivät jatkuvassa kontaktissa ja täydellisessä yhteisymmärryksessä yhteisen päämääränsä, ihmisyyden kehittämisen, vuoksi.

Lue lisää Sai Babasta

Maitreya & Buddha

Maitreya-patsas Japanissa

Buddha (Mestari) oli Maitreyan veli. He olivat osa ryhmää (jo Atlantiksen aikakautena), joka meidän ihmiskunnasta on ensimmäisenä saanut vihkimyksen ja ovat olleet kehityksen eturintamassa aina siitä saakka. Buddha ylivalaisi Mithraa, Memnonia ja Gautamaa. Hän on nykyään planeettamme korkeimmalla tasolla, Shamballassa. Hän toimii Jumalan välittäjänä Hierarkiaan päin ja on läheisesti tekemisissä Maitreyan tehtävän, Maailmanopettajan position, kanssa. Hän tulee lähettämään kaksi vihittyä uudistamaan buddhalaisuuden. Buddha Gautama, avataara (n. 563 – 483 eKr), oli Buddhan ylivalaisema.

Maitreya & Krishnamurti

Nuori Krishnamurti

Krishnamurti (4,0 vihkimysaste) (1895-1986) oli yksi jäsen ryhmästä, jota valmisteltiin mahdollisena Maitreyan maallisena edustajana. Maitreya kuitenkin päätti, että hän tulisikin itse maan päälle, eikä siten tarvinnut enää muita kehoja tätä tarkoitusta varten, eikä siis oppilasta ylivalaistavaksi. Krishnamurti loi itselleen ominkin neuvoin laajan maineen suurena opettajana, ja hänellä oli laaja seuraajajoukko kautta maapallon, Share International -lehdessä Maitreyan eräs avustaja kommentoi: ”hän oli Maitreyan todellinen oppilas. Krishnamurtin opetukset ovat Maitreyan opetuksia.” Krishnamurtin on sanottu syntyneen uudestaan ennen 1900-luvun loppua.

Maitreya & Krishna

Huilua soittava Krishna -maalaus

Sri Krishna (5,0 vihkimysaste) (n. 3.000 eKr) avataara. Maitreya ylivalaisi Sri Krishnaa. Vuosisatojen aikana tapahtuneen tarinan kertomisen aiheuttamasta värittymisestä huolimatta, Bhagavad Gita on silti varsin tarkka, vartauskuvallinen, toisinto hänen silloisista opetuksistaan.

Lue perustietosivu koskien Maailmanopettaja Maitreyaa.

Sivun alkuun