Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Mestari D.K.

Mitä Mestari D.K. (Djwhal Khul) tekee

Yhtenä monista muista Mestareista, D.K. työskentelee aktiivisesti Kristuksen julkitulon parissa. D.K. työskentelee paljon heidän kanssaan, jotka parantavat puhtaan altruismin pohjalta, Hän on aktiivinen heidän kanssaan, jotka työskentelevät maailman laboratorioissa ja sellaisten suurten filantrooppisten liikkeiden kanssa kuten Punainen risti sekä nopeasti kehittyvien hyvää tekevien liikkeiden kanssa. Mestari D.K.:n työ liittyy läheisesti opetukseen ja Hän käyttää paljon ajastaan kouluttaakseen monia oppilaitaan kautta planeetan. Toisen maailmansodan lopulla ja sen jälkeen Dk. teki niin myös monien muiden Mestarien oppilaiden osalta jotta voi vapauttaa nuo Mestarit väliaikaisesti muihin töihin tuolloin. Monet parantavat enkelit, joihin Raamatussakin viitataan, työskentelevät Mestari D.K.:n kanssa.

 

Mitä Mestari D.K. sanoo Mestarien elämästä Kristuksen julkitulon jälkeen

Sanon vain yhden asian: He omaksuvat nykyelämän ja sen tarkoituksen ja osoittavat sitten kuinka tuo elämä (evoluutioprosessin normaali tuotos) voidaan elää jumalallisesti; He ilmaisevat avioliiton korkeimman ihanteen (haluaisin tässä kohtaa muistuttaa, että monet Mestarit ovat naimisissa ja ovat perheellisiä) ja osoittavat periaatteen, joka on ihmisrodun jatkamisen perusta; he tulevat myös näyttämään kuinka kaikki elämä on yhtä elämää, että muoto on luonteeltaan ikuisesti uhrautuvaa yhdentymistä jumalallisen ilmaisun suuressa suunnitelmassa; He tulevat näyttämään myös, että mitä tahansa teemme, kun syömme tai juomme, kaikki on tehtävä oikean, kohtuullisen ja luonnollisen lain alaisuudessa ja rakastavan ymmärryksen hengessä, ja aina Jumalan kunniaksi. He ilmaisevat järjestäytynyttä, kohtuullista elämistä kaikissa asioissa, ja tulevat osoittamaan sen mahdollisuuden, että maan päällä voi elää ihmisiä, joilla ei ole mitään vääriä taipumuksia eikä huonoja luonteenpiirteitä. He ovat eläviä esimerkkejä hyvästä tahdosta, todellisesta rakkaudesta, älykkäästi käytetystä viisaudesta, korkeasta, hyvästä luonteesta ja mielenlaadusta, ja normaaliudesta. He saattavatkin olla niin tavallisia, ettei Heidän todellista luonnettaan tunnisteta. Lopuksi, He osoittavat kaikille ympärillään oikean vaikuttimen merkityksen sekä epäitsekkään palvelun ja eloisan viisaan tarkkanäköisyyden kauneuden. Tämä, veljeni, on niin lattea lausunto mukavan hyväätarkoittavan henkilön näkökulmasta, että sen arvo voi jäädä teiltä huomaamatta. Se on kuitenkin lausunto joka, kuten kuka tahansa vihitty voi kertoa teille, vaatii tarkimman huomionne ja pohdintanne – pohdinnan, jota on seurattava yritys ilmaista näitä samoja ominaisuuksia tiellänne kohti Vihkimyksen Ovea.

[Mestari D.K. puhuessaan siitä kuinka Mestarit (Kristuksen paluun tapahduttua) julkisuuteen tultuaan toimivat jokapäiväisessä elämässä]

Lähde: The Externalisation of the Hierarchy s. –699

Mestari Djwhal Khul, tai mestari D. K. kuten häntä usein kutsutaan, on toinen toisen säteen, rakkaus-viisaus säteen adepti. Otettuaan viidennen vihkimyksen vuonna 1875 hän on viimeinen vihkimyksen ottaneista adepteista. Tämän vuoksi hän käyttää samaa kehoa, jossa hän otti vihkimyksen, kun taas useimmat muut mestarit ovat ottaneet viidennen vihkimyksen aikaisemmissa käyttövälineissään. Hänen kehonsa ei ole nuori, ja hän on tiibetiläinen. Hän on hyvin kiintynyt mestari K. H:n ja hän asuu talossa, joka ei ole kaukana tämän mestarin suuremmasta talosta. Koska hän on halukas palvelemaan ja tekemään kaiken mitä on tehtävä, häntä on kutsuttu “mestarien sanansaattajaksi.”
Hän on syvästi oppinut ja tietää enemmän säteistä ja aurinkokunnan planeettahierarkioista kuin kukaan muu mestareista. Hän työskentelee niiden kanssa, jotka parantavat, ja toimii tuntemattomana ja näkymättömänä niiden kanssa, jotka etsivät totuutta maailman suurissa laboratorioissa, kaikkien niiden kanssa, jotka selvästi pyrkivät parantamaan ja lohduttamaan maailmaa, ja suurten filantrooppisten maailmanliikkeiden, kuten Punaisen Ristin kanssa. Hän työskentelee monien sellaisten eri mestareiden oppilaiden kanssa, jotka pystyvät hyötymään hänen opetuksestaan, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on vapauttanut sekä mestari M:n että mestari K. H:n suuresta osasta heidän opetustyötään ottaen määrättyinä aikoina huostaansa heidän oppilaitaan ja opetuslapsiaan.
Hän toimii suuressa määrin myös eräiden eetteridevojen ryhmien kanssa, jotka ovat parantavia deevoja ja jotka toimivat siten hänen kanssaan yhteistyössä joidenkin ihmiskunnan fyysisten sairauksien parantamiseksi. Hän oli se, joka saneli suuren osan tärkeästä kirjasta Salainen oppi ja näytti H. P. Blavatskylle monet sen kuvista ja antoi hänelle paljon kirjaan sisältyvästä tiedosta.
Suora laina. Lähde: Vihkimykset-kirja, Alice Bailey

Lue taustoitusartikkeli Mestareista

Lue keitä ovat Mestarit KH, R ja M? 

Sivun alkuun