Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Kylmäfuusio – luonnon tapa

Valon teknologian nimellä tunnettu tieteellinen kehitysaskel ihmiskunnan tulevaisuudessa tulee saatavillemme kunhan ensin opimme jakamisen periaatteen. Loputon energialähde, kylmäfuusio, olisi jo nyt saatavilla. Sen avulla fissioon perustuva – huippusaastuttava – ydinenergia voitaisiin korvata puhtaalla kylmäfuusiolla.

Seuraavassa keskustelu vuodelta 1989 Share International -lehdestä kylmäfuusion todellisesta luonteesta esoteerisesta näkökulmasta. Tämä näkökulma pohjaa ns. ikaiaikaisten oppien näkemykseen materiasta ja sen jakautumisesta eri tasoihin ja siihen, että Mestari Djwhal Khul on jo Alice Baileyn kirjojen kautta ennustanut kylmäfuusion olevan ihmiskunnan tuleva tapa tuottaa energiaa veden isotoopista, joka teknologia näin ollen tulee olemaan kaikkien saatavilla aivan kaikkialla.

Anglo-amerikkalainen tiimi kertoi vallankumouksellisesta löydöksestään 23.3.1989: heidän prosessinsa oli saanut aikaan ydinfuusion raskasvedessä normaalissa huoneenlämmössä. Tämä ”kylmäfuusio” kuten sitä kutsutaan, on niin uusi ja odottamaton, että jopa fuusiotutkimuksen johtavat tahot ällistyivät löydöksestä. Tähän asti oli ajateltu, että fuusio voidaan saavuttaa ainoastaan miljoonien asteiden lämpötilassa. Kuitenkaan tämä tieto ei yllättänyt aivan kaikkia sillä asiasta oli annettu enteitä jo vuonna 1979.

”Fuusioprosessi on aivan lähitulevaisuuden metodi. Se tulee hyödyntämään ydinenergian sellaista muotoa, joka hyödyntää veden isotooppia. Se on turvallinen ja kaikkialla saatavilla maailman valtamerissä ja joissa. Tämä ydinfuusio ei hyödynnä lämpöä, vaan kylmää prosessia ja sitä tullaan hyödyntämään suhteellisen pian. Ei heti, mutta tulevien viiden ja kymmenen vuoden aikana.” (Benjamin Creme)

Tiedemaailman reaktio löytöön oli innostunut, mutta pidättyväinen. Innostunut koska tämänkaltainen prosessi – kylmäfuusio – olisi potentiaalinen rajattoman, puhtaan ja halvan energian lähde. Pidättyväinen, koska ollaan vielä kaukana siitä, että sähkökemistien M. Fleischmann ja S. Pons tekemä löydös olisi pitävästi todistettu aidoksi kylmäfuusion menetelmäksi.

Molemmat ovat oikeutettuja reaktioita, kun ottaa huomioon löydön vaikeuden näin munimutkaisella tieteenalalla ja sen matkan, joka on vielä kuljettava ensimmäisestä löydöstä lopulliseen suuren skaalan käytännön toteutukseen. Tämäkään tapaus ei ole poikkeus. Benjamin Cremen Mestarilta saadun tiedon mukaan nyt kyseessä oleva prosessi on eittämättä suuri askel oikeaan suuntaan, joskin se on kuitenkin vain ”välivaihe” eikä suinkaan lopullinen tapa tuottaa energiaa, joka Henkisellä Hierarkialla on ollut mielessään.

Oli miten oli, ei kuitenkaan ole liian aikaista pohtia niitä monia seurauksia, joita toimivalla ydinfuusiolla olisi ihmiskunnalle. Aivan ensiksi se tarkoittaa sitä, että voimme vapauttaa itsemme (eikä päivääkään liian aikaisin) nykyisen kaltaisesta tavasta tuottaa energiaa atomien fissiolla. Aivan riippumatta siitä, mitä ydinenergiatahot väittävät, ydinvoimalat ovat äärimmäisen onnettomuusalttiita, samalla kun kykymme käsitellä niiden ominaisia vaaratekijöitä sekä niistä tulevaa vaarallista ydinjätettä on hyvin rajallista. Toivottavasti pelkästään jo lupaus tästä uudesta energiantuottomuodosta ja ne monet ydinvoimalaonnettomuudet, joita olemme joutuneet todistamaan, toimivat kiihdyttimenä tämän uuden energiamuodon kehitykselle.

Aivan erillään edellä sanotusta, rajattomasti ja kaikkialla saatavilla olevan energian sosiotaloudelliset vaikutukset olisivat valtavat. Tällä hetkellä energia on niukkuushyödyke, siihen liittyy mahtavia poliittisia ja taloudellisia eturistiriitoja ja sen saatavuudesta sekä hallinnasta taistellaan. Ei ole vaikeatakaan kuvitella kuinka syvällisesti nykyinen valtalinjojen jako järkkyisi, jos saatavilla olisi energiaa edullisesti, rajattomasti ja kaikkialla. Kuljetus, lämmitys, teollinen tuotanto ja valaiseminen kaikki muuttuisivat lopullisesti.

Luonnon tuhoaminen lämmityspuuksi, ja hakkuut energianälkäisten valtioiden alueilla muuttuisivat tarpeettomiksi. Yksi selkeä tapa, jolla se vaikuttaisi ihmisten elämään aivan välittömästi olisi naisten ja lasten vapautuminen iänikuisesta energiapuun keräämisestä aina vain kauempaa kotoaan. Ilmastonmuutoskysymyksen ratkaisu olisi suurelta osin kuitattu.

Kykymme ottaa tämä uusi energiamuoto hyötykäyttöön on suoraan riippuvainen siitä, olemmeko valmiita antamaan sen kaikkien käyttöön. Nykyisen kaltaisessa tilanteessa taloudelliset tahot saattavat olla pidättyväisiä antamaan kylmäfuusioteknologian kaikkien käyttöön ja haluavat ehkä mielummin säilyttää ylivaltansa ja öljyriippuvuuden kiristyskeinonaan.

Siksi onkin ehkä lohdullista tietää, että Fleischmannin ja Ponsin teknologia ilmeisesti tulee keksinnölliseen kypsyyteensä vasta siinä vaiheessa, kun ihmiskunta on jo ehtinyt jossain määrin hyötyä Maitreyan neuvoista ja viisaudesta ja on jo valinnut itselleen uuden elämänsuunnan.

Tässä mainio videohaastattelu jossa Andrea Rossi kertoo keksinnöstä (E-Cat)

Jos otamme Maitreyan neuvot huomioon, kylmäfuusiolla tuotetusta energiasta voi tulla monilla tavoin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen johtava yhteiskunnallinen voiteluaine. Symbolisestikin tarkastellen ei ole merkityksetöntä, että siirtyessämme Vesimiehen uuteen aikakauteen (joka on siis astronominen fakta) meille ollaan antamassa uusi energian muoto, joka korvaa vanhentuneen ja vaarallisen fissiovoiman. Fissiovoima itsessään on kuvaavaa vanhalle ajalle: vaarallinen ja häiritsevä.

Kylmäfuusio ei olekaan luonnon normaalikulun vastaista energiaa, vaan se on nimenomaan luonnonmukaista: yhteensaattavaa (fuusio) ja siksi se on Vesimiehen ajan mukaista.

Sivun alkuun