Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Lehdistötiedotearkisto

Suomessa jaettujen lehdistötiedotteiden arkisto

Maailmanopettaja Maitreya tulee opettaakseen koko ihmiskuntaa

Maitreya on nimi, jonka useinkin kuulee itämaisessa filosofiassa ja buddhalaisuudessa mainittavan, mutta kristityn suusta sitä ei juurikaan kuule. Ja kuitenkin kyseessä on kaikille uskontokunnille ja kaikille uskontokuntiin kuulumattomillekin yhtä läheinen henkilö, eli Maailmanopettaja.

Vuoden 2010 alusta Maitreya on aloittanut kauan odotetun tv-esiintymistensä sarjan, joka tulee johtamaan julkitulon päivään, jolloin ihmiskunnan koko historiassa kääntyy uusi toivon lehti. Tuon muutoksen ymmärtämistä auttaa kuitenkin taustojenkin ymmärtäminen.

Ihmiskunnan historia on noin 18,5 miljoonaa vuotta vanha kertomus kehittymisestä ja kasvamisesta kohti Jumalaa ja Jumalan suunnitelman toteutumista planeetallamme. Tarunomaiset Lemuria ja Atlantis kuuluvat siihen historiaan todellisina jaksoina, jolloin rotumme on ensin Lemurian aikana eriytynyt eläin-ihmiseksi saatuaan sielun kipinän sisältään löydettäväksi sekä merkkinä itsenäistymisestään ja myöhemmin Atlantiksen aikana kehitettyään tunne-elämänsä kuta kuinkin siihen tasoon, jona se tänäkin päivänä ilmenee.

Tuon kehityskulun kaitsijoina on koko ajan ollut joukko, joka Raamatussa tunnetaan taivasten valtakuntana, ja josta Teosofit käyttävät nimitystä Henkinen Hierarkia tai Valkoinen veljeskunta, mutta joka joukko kuitenkin on vastuussa planeettamme ihmisevoluution kehityskulusta. Kautta historiankirjoituksemme tuon Hierarkian Mestareita, kuten noita viidennen vihkimyksen saavuttaneita ja siten suhteellisesti tarkastellen täydellistyneitä ihmisiä kutsutaan, on ollut muassamme ohjaamassa meitä ja auttamassa meitä.  Hierarkian johdossa olevan, Mestareiden Mestarin, henkilökohtainen nimi on Maitreya, mutta se virka, jota Hän kantaa, on Maailmanopettajan virka.

Oppia

Myöskin kautta aikojen Hierarkia oppilaista, siis meidän ihmisten joukosta löytyvistä kehittyneimmistä yksilöistä, aina tietyin väliajoin on noussut oppilaita, joiden kautta oppia

ihmiskunnan tarkoituksesta tällä planeetalla on jaettu keskuuteemme ja tällaisia oppilaita me tunnistamme sellaisista nimistä kuin Mithra, Herkules, Gautama Buddha tai Jeesus Nasaretilainen.

Aina kun tuollainen oppilas on jakanut oppia, prosessi on tapahtunut Henkisen ylivalaisun avulla, jossa Maailmanopettajan tietoisuuden osa on ollut tuon oppilaan tietoisuuden käytettävissä ja täten nuo kaksi, oppilas ja Mestari, ovat yhdessä toimineet ihmisten parissa oppilaan kehon kautta, jakaen ikiaikaisen viisauden oppeja ihmiskunnalle. Näin tähän asti.

Ensi kertaa

Nyt kuitenkin olemme astuneet ihmiskuntana kehityksessämme niin pitkälle, että meidän on konkreettisesti aika oppia se, että olemme kaikki yhtä ja siksi näennäisen erillisyyden taustalla onkin henki ja totuus, joka on kaikille yhteinen. Samalla Henkinen Hierarkia on omassa kehityksessään tullut vaiheeseen, jossa sen on nyt kyettävä osoittamaan ryhmänä se yksilöinä osoittamansa suhteellinen täydellisyys, ja siten siis Hierarkian Mestarit tulevat palaamaan ihmisten pariin laajaan julkisuuteen. Mestareiden ryhmän etunenässä tulee heidän kehittynein yksilönsä, Maailmanopettaja, Maitreya.


Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Maitreya tunnetaan maailman suurissa uskontokunnissa eri nimillä: buddhalaiset tuntevat Hänet nimellä Maitreya Buddha, juutalaiset Messiaana, hindulaisten parissa Krishnan nimellä, muslimit Imam Mahdina ja kristityt Kristuksen nimellä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä sanotaan ja siitä tässäkin on kyse. Koska Maailmanopettaja on eri aikakausina toiminut ihmiskunnan keskuudessa eri nimisenä yksilönä ja koska noista tapahtumista juontavat juurensa kaikki suuret uskonnot, on kunkin uskonnon traditioon kirjautunut kuta kuinkin samat perusopit, mutta vain eri nimisen henkilön esittäminä. Aina tuon opin antajana on kuitenkin ollut Maailmanopettaja, kulloisenkin oppilaansa avulla.

Opettaja aivan kaikille

Maailmanopettaja, nimensä mukaisesti, on nimenomaan ja ennen kaikkea opettaja, joka tulee nyt Vesimiehen aikaan astuessamme opettaakseen koko ihmiskuntaa toimimaan Jumalan suunnitelman mukaisesti oikein. Kyse ei ole jaottelusta uskontokuntien jäseniin ja ei-uskonnollisiin, vaan Maailmanopettaja on tulossa kaikille ihmisille avuksi ja oppaaksi. Keskeinen Vesimiehen ajan oppi on synteesi ja ryhmänä toimiminen.

On kulunut 98.000 vuotta kun Hierarkian jäsenet viimeksi ovat olleet keskuudessamme avoimesti omina itsenään, ja siksi on ymmärrettävää, että tällaisen muutoksen valmistelu vie kauan. Työn siemenet onkin istutettu H.P Blavatskyn kirjoituksissa jo 1800-luvun lopulla ja sitä on sen jälkeen tuettu ja lavennettu Alice Baileyn kirjoituksilla 1920–1950 -luvuilla sekä erityisesti ja varsinkin englantilaisen Benjamin Cremen kirjoituksin ja luennoin aina 1970-luvulta lähtien.

Vapaa tahto ja ihmeet

Koska meillä ihmisinä ja ihmiskuntana on vapaa tahto, jota ei saa loukata kukaan, ei edes Maailmanopettaja, on Henkisen Hierarkian julkisuuteen tulo riippuvaista siitä, että me ihmiskuntana annamme vapaasta tahdostamme kutsun Heille tulla avuksemme ja julkisuuteen. Näin ollen ja juuri tämän vuoksi, julkisuuteen tulon prosessi on ollut verkkaista tiedon levittämistä ihmiseltä toiselle ja ihmisryhmältä seuraavalle. Näin onkin tehty jo vuosikymmenien ajan ja käytännöllisesti kaikissa maissa ja jokaisella kielellä on tarjolla tietoa Maailmanopettajan julkisuuteen tulosta.

Näinä skeptisyyden aikoina moniin uusiin asioihin suhtaudutaan valitettavan torjuvasti ja vältellen. Siksi Hierarkia on jättänyt selkeitä merkkejä tulostaan ja tehtävästään noiden kolmen sanansaattajansa lisäksi. Time-lehti kirjoittikin 1995 yhden numeron pääartikkelinaan ihmeistä, joita maailma on täynnään. Olemme viime vuosina voineet todistaa öljyä, verta tai kyyneleitä itkeviä patsaita; itsestään liikkuvia patsaita; valoristejä rakennusten seinissä ja ikkunoissa; hindujen maitoihmeen, jossa päivien ajan hindutemppeleiden patsaat joivat kaiken niille tarjotun maidon; viljapeltokuvioita, joissa lähiplaneettojen asukkaat ovat peltoihin tehdyin kuvioin ilmaisseet itsensä olemassaolosta ja linkittymisestä omaan planeettaamme ja nyt viimeisimpänä jo noin vuoden ajan taivaalla kaikkialla näkyvänä ”tähden”, joka on toisinto Betlehemin tähdestä ja joka itse asiassa on neljä erillistä valtavaa UFOa, jotka loistavat taivaallamme päivin öin. Näiden merkkien tarkoitus ja tavoite on herättää keskustelua ja toimia toivon kipinänä heille, jotka jo sydämessään uskovat Kristuksen tuloon julkisuuteen.

Jakamisen periaate kaiken perustana

Jo 1980-luvulla Maitreya antoi monia ennustuksia, jotka kaikki kirjattiin Share International -lehteen ja jotka myös jaettiin lehdistötiedotteina maailman lehdistölle. Nuo ennustukset, jotka siis nimensä mukaisesti annettiin hyvissä ajoin ennen tapahtumia, kertoivat tarkasti ja etukäteen muun muassa Berliinin muurin murtumisen, Etelä-Afrikan apartheidin loppumisen ja Neuvostoliiton romahtamisen. Maitreya on myös ennustanut vielä tapahtumattoman taloudellisen järjestelmämme kokonaisvaltaisen romahduksen, jonka merkit ovat selvästi nyt nähtävissä.

Maitreyan, eli Maailmanopettajan, keskeisiä teesejä ja periaatteita, joita Hän tahtoo ihmiskunnalle opettaa ovat jakamisen periaatteen omaksuminen, mielen rehellisyys sekä hengen vilpittömyys ja oikeanlaisten ihmissuhteiden omaksuminen. Maailmanopettaja onkin viesteissään kerta toisensa jälkeen toistanut näitä teemoja ja niiden olennaisen tärkeätä merkitystä juuri tänä aikana.

Yhteiskuntajärjestelmämme on omaa ahneuttaan ja kilpailun pohjalle rakennettua toimintamalliaan hyödyntäen ajautumassa ja jo ajautunutkin itse aiheutettuun umpikujaan, josta poispääsy ei onnistu enää entisin toimintamallein, vaan tarvitaan pohjamutia myöten tapahtuva ravistelu ja uudistus. Maitreya sanoo, että mikäli ihmiskunta mielii rotuna selvitä sodistaan sekä keskinäisistä riidoistaan ja omiensa riistämisestä oman edun tavoittelun seurauksena, on meidän opittava ymmärtämään, että me olemme kaikki yhden ja saman perheen jäseniä, saman Isän lapsia, joiden on opittava jakamaan keskenään kaikki planeetan antimet.

Aivan samalla tavoin kuin perheen sisälläkin on tänä päivänä selviö, etteivät isä ja äiti jätä lapsiaan ruokkimatta, mikäli ruokaa on, on uuden yhteiskunnan pidettävä selviönä sitä, että nälkäisiä Afrikan lapsia ei saa jättää ruokkimatta samalla kun länsimaissa ihmiset lihovat ja elävät yltäkylläisyydessä. Maailman tämänhetkinen ruoan liikatuotanto on noin 12%, joten määrästä ei ole pulaa, ainoastaan halusta jakaa.

Yhteiskuntamallin ja talousjärjestelmän tulee myös perustua yhteistyölle ja keskinäiselle talkootyölle, siinä missä se tällä hetkellä perustuu kilpailulle ja oman edun tavoittelulle. Maitreya sanoo, ettei terrorismin uhkaa ja sotia tai nälänhätää voida poistaa ennen kuin jakamisen periaate on omaksuttu järjestelmämme perustana. Hän sanoo, että vain jakaminen johtaa luottamuksen syntymiseen, joka vuorostaan johtaa oikeudenmukaisuuden ja rauhan syntymiseen.

Miten Maailmanopettajan julkisuuteen tulo tapahtuu?

Edellä kuvatulla tavalla Maailmanopettaja on ennustanut, että suuri taloudellinen lama tulee ajamaan maailmantalouden polvilleen ja tuon taloudellisen kaaoksen ja sen vaikutuksesta syntyvän epätoivon seurauksena ihmiskunta on valmis omaksumaan uuden toimintamallin. Tuon muutosvoiman puhemieheksi on noussut ensin USA:n televisiossa esiintyvänä ja sitten kaikkialla muualla televisioitavissa lähetyksissä aina vain useammin yksi ja sama ihminen, joka puhuu köyhien ja nälkäisten puolesta ja joka toimii jakamisen periaatteen juurruttamiseksi ja oikeudenmukaisuuden airuena. Maaliskuuhun 2014 mennessä näitä esiintymisiä on USA:ssa, Meksikossa, Brasiliassa ja Venäjällä yhteensä jo 122 kpl.

Kun näitä esiintymisiä on ollut aina tiheämmällä tahdilla ja Japaninkin lisäksi muissa maissa, tuota miestä tullaan pyytämään esiintymään koko planeetalle yhtenä televisioituna ohjelmana esitettävää satelliittilähetystä varten. Mutta kun tuo lähetys tapahtuu Maailmanopettaja ei tule puhumaan, vaan Helluntain tapahtumat toistaen Hän tulee olemaan telepaattisessa yhteydessä koko maailman ihmisiin. Meistä jokainen tulee kuulemaan Hänen sanansa sisällämme ja samalla kun tämä tapahtuu, koko ihmiskuntaan tulee virtaamaan valtavana vuona Jumalan rakkauden energiaa ja satoja tuhansia ihmeparantumisia tulee tapahtumaan samalla kertaa. Hedelmistään puu tunnetaan ja näistä kolmesta seikasta ihmiskunta tulee tietämään, että tuo henkilö on se Kristus, se Imam Mahdi, se Buddha, se Krishna, se Maailmanopettaja, jota me olemme odottaneet tulevaksi.

Jälleenrakentaminen

Tuon Julkitulon päivän jälkeen alkaa varsinainen työ. Planeetan ekosysteemi on tunnetulla tavalla romahtamaisillaan ja päivittäin kuolee 25.000 ihmistä nälkään ja kaikkialla on rikollisuutta sekä sotia ja riistoa. Tärkeintä on kuitenkin ihmisten ruokkiminen ja jakaminen. Kun me yksi tärkeä tehtävä kerrallaan kohtaamme vastuumme ja korjaamme toimintamallimme, me tulemme huomaamaan, että yhdessä me kykenemme luomaan ennennäkemättömän ja kukoistavan uuden sivilisaation, jonka merkkinä ihminen kehittyy ennen kokemattomalla vauhdilla. Tuon kehityksen apuna meillä tulevat olemaan Hierarkian Mestarit, jotka nopeassa tahdissa Maitreyan jälkeen tulevat tulemaan julkisuuteen. Tunnetuimpana heistä Mestari Jeesus.

Lisää tietoa löytyy netistä www.share.fi

Listaus artikkeleista tästä aihepiiristä

Sivun alkuun