Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Hierarkian taistelutahto

Hierarkia on tänä päivänä suuri taisteleva kokonaisuus, taistellen ihmisten sielujen puolesta, taistellen kaikkea sitä vastaan, joka estää inhimillisen tietoisuuden kasvun, kaikkea sitä vastaan mikä rajoittaa inhimillistä vapautta ... ja taistellen poistaakseen kaikki ne tekijät sekä esteet, jotka taistelevat vastaan Kristuksen paluun ja Henkisen Hierarkian esiinastumisen toimivana kokonaisuutena Maan päälle. Hierarkian asenteessa ei ole mitään heikkoa, horjuvaa tai sentimentaalista. Ihmiskunnan on tämä ymmärrettävä ja sen on luotettava Hierarkian voimaan, näkemyksellisyyteen sekä sen rakkauteen. *


Henkinen Hierarkia on aina taustoissa kun ihmiskunta tekee suuria löytöjä tai kun teemme suuria uudistuksia. Monasti voimme lukea kuinka käytännössä sama keksintö on tehty samanaikaisesti eri paikoissa kautta maailman. Tai kuinka edistysaatteet leviävät maailmalla samanaikaisesti. Taustalla on Henkisen Hierarkian vaikutus ihmisiin. Saamme impulsseja keksinnöille ja kehitysaskeleille Hierarkialta, koska on Jumalan suunnitelman mukaista edistää asioita ja ihmisten kehittyä. Jumalan suunnitelman kaitsijoina Hierarkia siis auttaa ihmiskuntaa edistämään tuota suunnitelmaa.

Siksi tänä kiivaan myllerryksen aikana ihmiskunnan tulee aiempaakin selkeämmin luottaa siihen, että meille on apua tarjolla, kunhan vain osaamme sitä pyytää. Alun lainauksen mukaisesti Hierarkia ei arkaile panna kampoihin Pimeyden Herroille ja heidän pyrkimyksilleen ja Hierarkian tahto on ihmisten saattaminen turvallisesti takaisin evoluution polulle, siis Jumalan suunnitelman mukaiselle tavalla toimia.

Apua meille on tarjolla Kristuksen paluussa ja siten Hierarkian paluussa julkiseen elämään . Tuo apu meille taattu ja Hierarkia antaa meille kaiken sen neuvonnan, mitä tarvitsemme. Työn tekeminen jää meidän itsemme kontolle, mutta opettajamme auttavat meitä joka askeleella.

* Alun lainaus s. 550 Alice Baileyn kirjasta The Externalisation of the Hierarchy

Sivun alkuun