Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Miten vapautua lumeesta (eli tunnetason illuusiosta)?

Lume on tunnetason eli toiselta nimeltään astraalitason illuusiota, siis harhaa. Lume on elämämme suuria ongelmia koska ihmiskunta on ylikehittänyt tunnetasonsa eikä tunnista lumetta. Moni maailman johtajista elää vallan lumeessa ja me tavalliset länsimaalaiset elämme lumeessa, jossa luulemme olevamme etuoikeutettuja elämään nykyisessä yltäkylläisyydessä nälkäänäkevien veljiemme kustannuksella.

Kuinka vapautua lumeesta

( Yksilölle)

I Valmistavat askeleet

 1. Hävitettävän lumeen tunnistaminen. Tämä sisältää:
  • a) Halukkuutta tehdä yhteistyötä sielun kanssa fyysisellä, astraalisella ja mentaalisella tasolla, jotta saataisiin apua itse suorittavaan työhön. Pohdi tämän lauseen merkitystä.
  • b) Sen tunnistamista, miten tämä lume vaikuttaa päivittäiseen elämään ja kaikkiin ihmissuhteisiin.
 2. Kolme keskittämisen (s 208–210) esitettyä vaihetta täytyy suorittaa.
  • a) Vaihe, jossa mentaalikehossa keskitytään mielen valoon ja materian valoon. Tämä tehdään menetelmällä, jossa [ne] kohotetaan ja sekoitetaan ja yhdistetään, ja jotta näin tapahtuisi luovan mielikuvituksen aktiivisuus otetaan käyttöön.
  • b) Meditaation vaihe, joka ajan kuluessa saa aikaan materian valon, mielen valon ja sielun valon yhdistymisen mentaalitasolla.
  • c) Vaihe, jossa oivalletaan näiden kolmen valon olevan yksi yhtenäinen valo – valonheitin, valmiina käännettäväksi tarvittavaan suuntaan.
 3. Kahden valmiutta koskevan eri aspektin tunnistaminen
  • a) Persoonallisuuden kohdistaminen, niin että alemman luonnon kolmen eri aspektin nähdään muodostavan yhden toimivan persoonallisuuden.
  • b) Yhdentymisen teko, jossa persoonallisuus ja sielu nähdään myös yhtenä. Tämä tapahtuu persoonallisuuden omistautuessa sielulle ja sielun hyväksyessä tämän.
 4. Nämä kaksi ajattelulinjaa tuottavat ajattelun ja oivalluksen magneettisen kentän, jossa kaikki työ on tehty.

 5. Tauko, jossa ihminen kokonaisuudessaan valmistautuu tehtävään työhön. Syvennyttyään perusteellisesti sielukontaktin ja alkuvalmistelujen vaiheessa, hän nyt keskittää tarkkaavaisen mielensä lumeeseen, joka halutaan hävittää. Tähän ei liity tietoisuus lumeesta, taikka sen syystä ja synnystä. Se tarkoittaa yhdistyneen sielu – persoonallisuuden huomion kääntämistä astraalitasolle ja tuohon yksittäiseen lumeeseen. Huomiota ei käännetä kokelaan, siis hänen joka pyrkii tekemään työn, astraalikehoon. Tämä toteamus on hyvin tärkeä koska tuhoamalla tuon tietyn huomionsa kohteena olevan lumeen, kokelas tai oppilas alkaa tuhota osaansa siinä – sitä osaa itsessään, joka toimii hänen yhteytenään tuohon lumeeseen. Samalla hän valmistaa itseään ryhmäpalveluun tällä samalla osa-alueella. Tämä ei ole helppo tehtävä.
 6. II Tekniikka tai kaava

 7. Luovan mielikuvituksensa toimella, työskentelijä pyrkii näkemään ja kuulemaan sielun – valon ja voiman lähteen kolmessa maailmassa – hengittämällä ulos OM tarkkaavaisena odottavan persoonallisuutensa mieleen. Positiivinen persoonallisuus pitää ja pysyttää sielun valon ja voiman siellä, sillä negatiivinen asenne ei ole toivottava.
 8. Säilytetyn valon ja voiman, yhdistettynä persoonan kaksoisvaloon (keskittyneenä mentaalitasolle, kuten tiedämme), nähdään luovan voimakkaan valon, joka voidaan visualisoida suuren kirkkauden ja voiman valonheittimenä. Se täytyy nähdä värikkään, kirkkaan valon pallona, joka ei vielä säteile tai heijastu ulospäin.
 9. Kun visualisoinnin arvioidaan olevan tyydyttävästi suoritettu, seuraa hetki, jolloin kokelas keskittää kaiken tahtonsa kolmen eri valon yhdistämisestä luodun valon tueksi. Tämä viittaa vaiheeseen, jota Patanjali kuvasi ” mielen pitämisenä vakaana valossa”. Tämä tahdon käyttäminen –sielu-persoonallisuuden tahdon- on dynaamista, mutta tässä vaiheessa tyyntä eikä magneettista tai säteilevää.
 10. Seuraa prosessi, missä hävitettävä lume ja mielen valonheitin tuodaan keskinäiseen suhteeseen käyttämällä ajatuksen voimaa. Lume ja sen ominaislaatu ja valonheitin ja sen voima tunnistetaan sellaisina kuin ne ovat. Se seuraus tai ne seuraukset, jotka tämä suhde aiheuttaa, ajatellaan läpi. Tätä ei saa tehdä niin, että mielen prosessi, valo ja voima vahvistavat entisestään jo vahvaa lumetta. Se pitää tehdä niin, että prosessin valmistuessa lume havaittavasti heikkenee ja lopulta häviää. Tämä on tärkeää ymmärtää.
 11. Saavutettuaan, niin hyvin kuin mahdollista, tarvittavan keskittymisen, ymmärryksen ja suhteen, kokelas (käyttämällä tahtoaan ja luovaa mielikuvitustaan) sytyttää valonheittimensä ja näkee värikkään valosäteen virtaavan ja lävistävän lumeen. Hänen täytyy visualisoida selkeän, loistavan säteen kulkevan valaistuneesta mielestä astraalitasolle. Hänen täytyy uskoa, että näin tapahtuu.
 12. Sitten seuraa tärkeä ja vaikea työvaihe, jossa työntekijä nimeää lumeen ja näkee sen hajoamisprosessin. Hän auttaa prosessia sanomalla painokkaasti ja kuulumattomasti:
 13. ” Valon voima estää (nimeä se) lumeen ilmenemisen. Valon voima estää lumeen ominaisuuksien vaikutuksen minuun. Valon voima tuhoaa lumeen takana olevan elämän.”

  Nämä kolme lausetta muodostavat voiman ja tarkoituksen affirmaation, ja ne on äännettävä painokkaasti mieli keskittyneenä ja positiivisesti suuntautuneena.

 14. Pyhä Sana äännetään jälleen aikomuksena tuottaa se, mitä okkulttisessa kielessä kutsutaan
  ”läpäisyn teoksi”, silloin valon nähdään suorittavan kolme asia:

  • a) Tekevän kiistattoman vaikutuksen lumeeseen.
  • b) Läpäisevän lumeen ja imeytyvän siihen.
  • c. Haihduttavan sen hitaasti. Ajan saatossa, lume ei enää koskaan ole niin voimakas ja lopulta se tulee häviämään kokonaan.
 15. Tätä seuraa vetäytyminen, jossa kokelas tietoisesti ja tarkoituksella vetää takaisin valonsäteen ja ohjaa itsensä takaisin mentaalitasolle.

Huomauttaisin, että lume ei koskaan häviä välittömästi. Se on alkuperältään aivan liian vanha. Mutta tämän kaavan sitkeä käyttö heikentää lumetta ja hitaasti mutta varmasti se katoaa ja tämä ihminen tulee kävelemään vapaana tästä kyseisestä esteestä. Tämä vaikuttaa ehkä erittäin pitkältä kaavalta, mutta olen tarkoituksella selittänyt asian niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista, niin että kokelas voi selvästi ymmärtää mitä hänen oletetaan tekevän.

Yllä lainattu tekniikka on Alice A. Baileyn kirjasta ” Glamour, a World Problem” s.215-220, Kannattaisi lukea koko kirja, jotta ymmärtäisi tarkemmin mistä lumeessa (Glamour) todella on kyse ja jotta saisi kattavan ymmärryksen tekniikasta. Saatavana käytettynä ja uutena sekä online: www.lucistrust.org

Sivun alkuun