Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Onko Jumala olemassa? Kyllä, Jumala on

Pohdinta sitä koskien onko Jumala olemassa on jatkuvaa ja keskeytymätöntä. Netin keskustelupalstoilla on kommentteja puolesta ja vastaan. Lukiessaan ateistien ja agnostikkojen näkemyksiä yhtä lailla kuin uskontoihin sitoutuneiden kirjoittajien kantoja kokee usein, että ns. main stream ei ole nähnyt tarpeeksi vaivaa pohtia vaihtoehtoista näkökantaa kysymykseen onko Jumala olemassa ja jos on, millainen Jumala on? Siitä keskustelevat nuoret. HS pohti sitä miten Jumala teemana esitetään lapsille. Esitän tässä artikkelissa oman näkemykseni asiaan. Toivottavasti viihdyt kirjoittamani parissa.

Aluksi vielä hauska lainaus Ismo Teikarin artikkelista jossa pohditaan Jumalan olemassa olon todistamista tilastomatematiikan keinoin: Blaise ”Pascal asettaa pelaajan ratkaisemaan ongelmaa, onko Jumala olemassa vai eikö ole. Järki ei tässä ratkaise, koska meillä ei ole tietoa Jumalan olemassaolosta eikä luonteesta, koska hänellä ei ole ulottuvuutta eikä rajoja. Pascalin näkemyksen mukaan ei siis ollut validia todistusta Jumalan olemassaololle. Jos Jumalan olemassaolo olisi yhtä todennäköistä kuin vastakkainen tila, olisi tilanne sama kuin harhattoman kolikon heitossa. Jos panos on elämä, ja voittona kaksi elämää, odotusarvo antaa aiheen pelata tällä panoksella – ja vielä enemmän jos voittona olisi ääretön määrä elämää ja onnea. Valitettavasti todennäköisyyttä ei voida tietää. Voittona on kuitenkin äärettömästi onnellista elämää, ja panos, joka asetetaan on äärellinen. Siten vaikka voiton mahdollisuus olisi yksi äärettömästä mahdollisuuksien määrästä, toimisit Pascalin mukaan harkitsemattomasti ellet sijoittaisi panostasi tähän peliin. Päätelmä siis on, että kannattaa pelata Jumalan olemassaolon puolesta, jossa panoksena on hurskas elämä.”

Ja tästä sitten itse asiaan.

Niin sanotun Ajattoman / Ikiaikaisen viisauden näkemyksen mukaan ihmiskunnan ja planeettamme historia on kehityskertomus, jonka vertaista on lähes mahdotonta kuvitella, saati uskoa todeksi. Olemme tällä planeetalla oppimassa tietoisuutta, oikeanlaisia keskinäisiä ihmissuhteita ja sitä, että ihmiskunta näennäisestä fyysisestä erillisyydestään huolimatta on pohjimiltaan yhtä.

Nykyisen huippufysiikankin osoittamalla tavalla aine on pohjimmiltaan muuta kuin ainetta. Ikiaikaisen viisauden oppien mukaisesti fyysinen aine on jaoteltavissa seitsemään tasoon, jotka ovat kiinteä, nestemäinen, kaasumainen ja vielä ihmissilmälle näkymättömät neljä eteerisen aineen tasoa. Sen lisäksi, että aine jakautuu näihin tasoihin, ympäröivä universumimmekin jakautuu eri seitsemän tasoihin sen perusajatuksen mukaisesti, että kaikki mikä on, on värähtelyn eri tasoja ja värähtelyn aina vain hienojakoisempia taajuuksien osa-alueita.

Jumala ja Olevaisen eri tasot

Täten myös tunteemme edustavat yhtä seitsemän taso ja ajatukseme taasen yhtä seitsemän tasoa. Nuo tasot ovat vuorovaikutussuhteessa fyysisen seitsemän tason kanssa, koska kaikki mikä on, on myös yhteydessä kaikkeen mitä on. Näin tunteillamme ja ajatuksillamme on vaikutusta ympäröivään ja esimerkiksi äärisääilmiöt ovat johdettavissa maailmanlaajuisten ”tunnemyrskyjen” syy-seuraus-suhteesta.

Osana tätä hieman vaikeaselkoistakin maailmankaikkeuden näkemystä on ajatus siitä, että planeetat (kaikki aurinkokuntamme planeetat ja exoplaneetat mukaan lukien) ja kaikki aurinkokunnat ovat suurten henkien kehoja. Siis samalla tavalla kuin fyysinen kehomme on yksittäisen ihmisen hengen ja sielun fyysinen ilmentymä, myös planeetta on yksittäisen Jumalan keho. Meitä ihmisiä lähimmän Jumalamme keho on Maa ja Hänen nimensä on Sanat Kumara.

Kautta aikakausien ihmiskunnan keskuudessa on elänyt ihmisiä, jotka ovat elämänsä tehtäväksi saaneet (vapaaehtoisesti ottaneet tehtäväkseen) kertoa tästä, nähdäkseni oikeammasta versiosta luomiskertomusta. Siis Ajattoman viisauden opista elämästä ja Jumalasta. Näiden yksilöiden elämien henki ja oppi elää edelleenkin nykyihmisen uskonnoissa, jotka perustavat oppinsa uskoon Jumalasta. Näin on buddhalaisuudessa, jonka uskonopit perustavat prinssi Gautama Buddhan elämään, joka ensimmäisenä ihmisenä koki valaistumisen.

Jumala, Jeesuksen elämä ja toinen tuleminen

Näin on myös Jeesus Nasaretilaisen kohdalla, kun hän ensimmäisenä ihmisenä koki että Jumala on rakkaus ja siten hänen oppinsa elää edelleen nykymaailmassa kristillisyydessä. Ja näitä opettajia on ollut lukuisia mukaan lukien Krishna, Visaya ja Herkules, jotka kaikki elävät nykytarustossamme, mutta jotka tarustot ovat itse asiassa historiallista oppia Jumalasta ja Jumalan luonteesta.

Hindulaisuudessa odotetaan Kalki Avataria saapuvaksi Kali Yugan lopulla (nykyinen aikakausi on Kali Yuga eli pimeä aikakausi). Kalki Avatar, Punjab Hills, Guler, c. 1765
Hindulaisuudessa odotetaan Kalki Avataria saapuvaksi Kali Yugan lopulla (nykyinen aikakausi eli pimeä aikakausi).
Kalki Avatar, Punjab Hills, Guler, c. 1765

Siinä missä kristinuskon nykyäänkin vaalima symboli oli kala, on uuden ajan symboli Vedenkantaja. Kala juontaa astrologisesta Kalojen ajasta, jonka aikakauden Jeesus tuli elämällään avaamaan. Nyt Vesimiehen ajan alkaessa on odotettavissa uusi opettaja, jota kaikki uskontokunnat odottavat: Maailmanopettaja, jonka symboli on Vedenkantaja. Jeesuskin kertoi ruukkua kantavan miehen tulosta. Ja tuo opettaja tulee kertoakseen Jumalan luonteesta, eli rakkaudesta, aivan kuten teki Jeesuskin Palestiinassa.

Tämä uusi opettaja tunnetaan kristinuskossa Kristuksen toisena tulemisena, buddhalaiset odottavat viidettä, Maitreya Buddhaa, juutalaiset odottavat Messiasta tulevaksi ja muslimit Imam Mahdia sekä hindut Kalki Avataria. Mielenkiintoisella tavalla Iranin presidentti Mahmud Ahmadinejad jopa mainitsi tuon Mahdin olevan jo maailmassa maansa puheenvuorossa edellisessä YK:n avajaisistunnossa.

Ahmadinejad on oikeassa tässä asiassa. Maailmanopettaja toimii jo kulisseissa ja odottaa ihmiskunnalta kutsua astua laajaan julkisuuteen avuksemme kehityksen tiellä. Kutsu Kristuksen paluulle on annettava, koska Ajattoman viisauden oppien mukaisesti ihmiskunnan vapaata tahtoa vastaan ei saa rikkoa ja siksi Kristuskaan ei voi tulla avuksemme ilman meiltä, ihmisiltä, annettua lupaa. Taas tässä paljastuu Jumalan luonne: täysi vapaus (jonka mukana toki tulee vastuu tekemisistään).

Jumala lupaa ihmiskunnalle apua nykyongelmiimme

Tuon luvan annettuamme tulemme samaan laajamittaista apua koko Henkiseltä Hierarkialta, minkä avun seurauksena tulemme kykenemään ratkaisemaan polttavimmatkin ongelmamme kuten arabi-israel-kiistan ja nälänhädän maailmanlaajuisesti sekä ilmastokriisin, muutamia mainitakseni.

Se mikä Jumalan luonteesta on käytännössä kaikilta suuruskonnoilta jäänyt huomaamatta, mutta mikä Ajattoman viisauden parissa on perusoletus on se, että ihmisen kehityskulku käy satojen ja tuhansien jälleensyntymien kautta kohti aina vain suurempaa tietoisuutta, ja tämän tien päässä on vapautuminen jäälleensyntymien kierrosta kun ihminen on saanut kaiken sen opin, mitä planeetalla yksilölle on annettavissa.

Tuon kehityksen taustalla on siten oppi jälleensyntymästä ja toisaalta syyn ja seurauksen periaatteesta. Ne syyt jotka juontavat ajatuksistamme, sanoistamme sekä teoistamme, johtavat seurauksiin tässä tai tulevissa elämissä. Niin kauan kunnes opimme olemaan vahingoittamatta muita. Kehityksemme on väistämätöntä ja saavutamme oppimme pään jossain vaiheessa. Koko kehityksen tarkoitus on ilmentää Jumala sisimmässämme.

Pyhän Dimitrijan kirkon ikonit puhdistuivat ihmeenomaisesti Makedonian pääkaupungissa, Skopjessa 8.4.2012 alkaen. Paikallisten lausuntojen mukaan monisatavuotiset ja pahoin savusta sekä steariinista peittyneet ikonit ja freskot alkoivat puhdistua ja kimallella kuin uutena.
Pyhän Dimitrijan kirkon ikoni puhdistuivat ihmeenomaisesti Makedonian pääkaupungissa, Skopjessa 8.4.2012 alkaen. Paikallisten lausuntojen mukaan monisatavuotiset ja pahoin savusta sekä steariinista peittyneet ikonit ja freskot alkoivat puhdistua ja kimallella kuin uutena.

Tuolloin ihminen saavuttaa niin sanotun Mestarin aseman, jolloin hän saa valita jäädäkö palvelemaan ihmiskunnan kehitystä ja toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa tällä planeetalla osana niin sanottua Henkistä Hierarkiaa, joka tunnetaan kristinuskon parissa nimellä Taivasten valtakunta, vai jatkaako oppiansa jossain kehittyneemmässä aurinkokunnassa, joista Sirius on useiden jatko-opintopaikka.

Jos tuolloin suhteellisesti katsoen täydellistynyt ihminen päättää jäädä Maahan palvelemaan Jumalan suunnitelmaa ja ihmiskunnan kehitystä kohti tuota kaikille yhteistä maalia, eli täydellistymistä, tuolloin, nyt Mestarin nimikkeellä kulkeva ihminen, on todellakin osa Taivasten valtakuntaa, eli Henkistä Hierarkiaa, joka toimii tiukassa läheisyydessä Jumalan, Sanat Kumaran, kanssa ja osana edellä mainitun Maailmanopettajan johtamaa ryhmää.

Henkinen Hierarkia huolehtii planeetan kehityksestä Jumalan edustajana

Yhtäältä Maailmanopettajan, joka siis kristillisessä opissa tunnetaan Kristuksen nimellä, tarkoitus on toimia koko ihmiskunnan opettajana ja edusmiehenä suhteessa Jumalaan päin. Toisaalta Hän vastaa siitä, että Henkisen Hierarkian eri lohkot huolehtivat ihmiskunnan kehityksen lisäksi muun muassa eläinkunnnan ja kasvikunnan evoluutiosta. Tämä kehityksen impulssi on historiallisestikin mielenkiintoisella tavalla nähtävissä vaikkapa tieteen parissa siinä, että usein suuret keksinnöt syntyvät näennäisen sattumanvaraisesti useissa eri paikoissa useiden eri ihmisten keksiminä. Näin tapahtuu siksi, että idea uusista keksinnöistä annetaan useille ihmisille samanaikaisesti.

Maailmanopettaja, jonka henkilökohtainen nimi on Maitreya, on nyt siis jo maailmassa keskuudessamme tullakseen avaamaan Vesimiehen aikakauden, joka tulee perustumaan ihmisten keskinäiseen veljeyteen ja yhteistyöhön ja kestävään rauhaan. Siis Jumalan suunnitelman mukaiseen tomintaan. Maailmanopettaja on kuitenkin sanonut, että ihmiskunnan tulee kyetä jakamaan kansojen kesken planeetan tuotot.

Jos emme niin tee, Hän sanoo että ihmiskunnan tulevaisuus tulee olemaan valju. Jos taas opimme jakamisen periaatteen, tulemme sitä kautta saavuttamaan kansakuntien välisen luottamuksen ja siten tuohon luottamukseen pohjaavan kestävä rauhan, jonka myötä Raamatussakin sanottu tuhatvuotinen valtakunta voi alkaa.

Ajattoman viisauden oppien mukaan Jumalakin on äärettömään tähtäävässä tietoisuuden kehityksessä ja Hän kehittyy yksilönä ja osana tämän aurinkokunnan kehityskaarta. Tämän aurinkokunnan Jumala on Auringon Henki. Ja niin Jumalan käsite laajenee kohti Linnunrataa ja äärettömyyteen. Näin opettaa Ajaton viisaus.

Murros johtuu uuden ajan vaikutuksista

Itse olen luennoinut tästä kehityskulusta suomalaisille jo yli kymmenen vuoden ajan ja kerta toisensa jälkeen salin yleisö on saanut iloa sekä lohtua siitä, että on olemassa jokin tarkoitus elämälle ja looginen selitys sille ristiriidalle, jossa maailmanhistoriallisesti nyt elämme. Tuo looginen syy murrokselle on niiden hienovaraisten vaikutteiden ilmenemä elämässämme, kun puhumme yhden aikakauden (Kalojen ajan) loppumisesta ja uuden (Vesimiehen ajan) alkamisesta. Niiden kummankin vaikutukset ovat tällä hetkellä suurin piirtein yhtä voimakkaat ja siksi Kalojen idealistisuus ja äärimmäisyyksiin vietynä kiihkoisuus, joutuu vetäytyessään sopeutumaan aina kasvavaan Vesimiehen syntetisoivaan ja yhteistyötä edistävään vaikutukseen.

Osana Vesimiehen tuloa näemmekin aina vain enemmän ihmisten jakautuvan edistyksellisiin ja taantumuksellisiin. Arabikevään kaltaista tapahtumaa ei vielä kymmenen vuotta sitten olisi osattu odottaa eikä Berliinin muurin kaatumista 1980-luvulla uskallettu edes toivoa, mutta yhtä kaikki nuo muutokset ovat tosia ja uusi aika on tullut jäädäkseen.

Siksi, kun puhutaan Jumalan käsitteestä, on syytä pitää mielessä, että Suomessa ja Euroopassa vallitseva kristillinen käsitteistö on vain yksi näkökulma asiaan. Edellä esittämäni näkemys on laajalti hyväksytty, joskin main stream mediassa usein vaiettu näkökanta.

Uskoakseni ateistien näkökannan pohjana on taasen näennäisesti todistuskelvoton jumalkäsite: meillä ei ole käsin kosketeltavaa ja tieteellistä näyttöä Jumalasta. Minä väitän, että noiden todisteiden aika on jo alkanut.

Kun muun muassa fysiikka kykenee etenemään todisteissaan siitä mitä sen laskelmat edellyttävät, eli että 98% kaikesta massasta universumissa on jotain muuta kuin ainetta, siihen, että se todistaa mitä tuo muu on (eteerisfyysistä ainetta), Jumala ja tiede tulevat löytämään toisensa mullistavalla tavalla. Tulemme huomaamaan, että Jumala onkin tietoisuutta, jonka fyysinen ilmenemismuoto on materia fyysisen seitsemällä eri tasoillaan.


Michelangelon Jumala ja Aatami

Jumala ihmisessä

Myös ihminen on henki ja potentiaalinen Jumala, jonka kyvyt vain odottavat henkilökohtaisen kehityksen kulkua ja tuon potentiaalin toteutumista tulevaisuudessa. Jeesus, joka nykyään on Mestari Jeesus ja joka tulee tulemaan laajaan julkisuuteen heti Maailmanopettajan perässä, sanoi, että tulemme tekemään suurempia tekoja kuin hän 2.000 vuotta sitten. Ja se on totta, potentiaalissamme on kyky äärettömään tietoisuuteen.

Kun siis pohditaan käsitettä Jumalasta, on oltava avoin sille, että vaikka valtamedia ei jotain aihetta käsittelekään, se ei tarkoita sitä, etteikö jokin ilmiö voisi olla olemassa. Jo 1800-luvun lopulla venäläinen kreivitär Helena Petrovna Blavatsky kirjoitti laajasti Ajattoman viisauden opeista ja mm. hänen kirjoitustensa pohjalta syntyikin Teosofinen liike, joka elää voimakkaana Yhdysvalloissa saakka.

Mestari D.K. djwhal khul
Mestari Dhjwhal Khul

Laajimman uurastuksen Ajattoman viisauden oppien tallennuksessa kirjalliseen muotoon teki Alice A. Bailey 1900-luvun ensipuoliskolla kun hän yhteistyössä tunnetun Mestari Djwhal Khulin kanssa kirjoitti noin 20 nidettä kattavan laajan sarjan Jumalan ja olevan todellisuudesta, mutta siis Ikiaikaisen viisauden näkökulmasta. Samaa oppia ovat tutkineet miljoonat ihmiset kautta mailman ja ovat saapuneet samaan johtopäätökseen kuin mitä tässä ajan: Jumala on olemassa, Hän on osa meitä jokaista ja me olemma osa Häntä.

Jos haluamme arkitietoisuutemme tasalla kokea Jumalan, meidän on alettava elää elämäämme niiden sääntöjen mukaan, jotka johtavat tuohon kokemukseen. Tiivistäen kyse on hengen vilpittömyydesta, ajatusten ja sanojen sekä tekojen valheettomuudesta ja jakamisen periaatteen omaksumisesta sekä vahingoittamattomuudesta toista kohtaan. Näin toimien, mutta vain näin, ateistikin tulee kokemaan Jumalan.

Sivun alkuun