Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Sai Baba

”Olen tullut sytyttääkseni rakkauden valon sydämissänne ja valvoakseni, että se loistaa aina vain suuremmalla kirkkaudella. En ole tullut minkään yksittäisen uskonnon puolesta. En ole tullut minkään yksittäisen lahkon tai tahon julkisuustehtävän vuoksi, enkä ole tullut kerätäkseni seuraajia millekään opille. Minulla ei ole suunnitelmaa kerätä seuraajia omaani tai mihinkään muuhunkaan ryhmään. Olen tullut kertoakseni teille tästä universaalista, yhtenäisestä uskosta, tästä henkisestä periaatteesta, tästä rakkauden polusta, tästä rakkauden hyvyydestä, tästä rakkauden palveluksesta ja tästä rakkauden velvoitteesta.” Sri Sathya Sai Baba 4.7.1968

Sri Sathya Sai Baba, 23.11.1926 – 24.4.2011


Sathya Sai Baba, 1926–2011

Suurella surulla kuulimme Sai Baban kuolemasta. Hänen poismenonsa on raportoitu laajasti kautta maailman median.

Benjamin Creme on sanonut Hänestä: ”…sanoisin, että Sai Baba on …kaikkein täydellisesti pyhä olento, joka tällä planeetalla on ilo saada huomaansa.” Baba on avataara, joka ei ole Maan evoluution jäsen, vaan kosminen vierailija, niin sanoakseni. Sai Baba on henkinen sijaishallitsija, Pyhyyden edustaja tällä planeetalla ja Häneen tiivistyy kosminen kristusprinsiippi, eli kosminen rakkauden energia. Tuo energia virtasi Hänestä ja jatkaa visrtaamistaan Hänestä maailmaan. Kun Cremeltä kysyttiin Sai Baban elämästä ja kuolemasta, Benjamin Creme sanoi: ”Kyse on suuresta menetyksestä, mutta Sai Baba ei ole poistunut. Vaikkakin Hän on poissa fyysisestä kehostaan, Hän jatkaa työtään.”

Sai Baba oli toinen kolmesta fyysisestä inkarnaatiosta Maan päällä tältä suureltä henkiseltä olennolta: ensimmäinen oli Shirdin Sai Baba, toinen oli nyt päättynyt Sathya Sai Baba ja Hän itse on ennustanut kolmannen ja siten viimeisen inkarnaation olevan Prema Baba 2000-luvun alkupuolella siten, että Hän syntyy Karnatakaan.

Sai Baban elämä oli palvelun elämä ja se on myös Hänen opetuksensa keskiössä. Muiden perintöjensä joukossa Hänen jälkeensä jäi huippunykyaikaisia sairaaloita, kouluja ja yliopistoja Intiassa ja muualla perustettiin Hänen johdollaan ja Hän varmisti ilmaisen veden saannin useisiin kyliin.

Tällä suurella avataaralla on myös tehtävänsä ihmiskunnan rakkausaspektin stimuloimisessa noin yleensäkin, ja se avaa ensimmäistä vihkimystä lähestyvien ihmisten sydänkeskusta. Kuten Share International -lehden lukijat tietävätkin, Sai Baba ja Maitreya työskentelevät yhdessä maailman uudistamiseksi ja He molemmat ovat saman energian ruumiillistumia: Sai Babassa kristusprinsiippi kosmisella tasolla ja Maitreyassa sama energia planetaarisella tasolla.

Benjamin Cremen julkisissä puhetilaisuuksissa sekä Sai Baba että Maitreya ylivalaisevat Cremen, joka seikka osoittaa liittymän näiden kahden avataaran välillä. Creme on kuvannut sitä, miten Sai Baban ylivalaisujen prosessi alkoi luennolla Kaliforniassa 1982. Cremen vastatessa kysymykseen Sai Baban ja Maitreyan välisestä yhteydestä, Creme yhtäkkiä koki valtavan energian. jonka Creme kuvaili tulevan ylleen ”kuin tavarajuna aina vain nopeammin”. Kun Creme kysyi asiasta Mestariltaan, tämä vastasi, että Sai Baba oli lisännyt oman siunauksensa yleisölle. Tämä prosessi on jatkunut aina siitä lähtien ja se tulee jatkumaan.

Aivan viime vuosina joiltain tahoilta on tullut Sai Babaan kohdistuvaa epäoikeutettua arvostelua, jossa on kritisoitu Hänen tekojaan ja arvoaan sekä solvattu Häntä ”huijauksista”, harhauttamisesta ja valtansa väärinkäytöksistä. Benjamin Creme on aina puolustanut Sai Baban työtä ja ihmetekoja todenperäisinä. Kuten Creme on sanonut, ”korkeimmat puut kantavat eniten hedelmiä ja keräävät siksi myös eniten ravistelijoita”.

[Benjamin Cremen vastaus Sai Baban paluuta koskien lehdestä 1-2/2016]

Lue artikkelimme Swami Premanandasta.

Sivun alkuun