Valikkoon

Jakamisen periaate pelastaa maailman

Maitreya ja Jeesus Kristus

Jeesus Nasaretilainen ja Kristus eivät itse asiassa ole sama henkilö. Tämä on monille kristityille kaikkein vaikein seikka omaksua Maitreyan, Maailmanopettajan, yhteydessä. Asiaa on siksi syytä selostaa hiukan tarkemmin.

Kristus on tehtävänimike

Itse asiassa sana Kristus ei viittaa ollenkaan kehenkään yksittäiseen henkilöön. Sana Kristus tarkoittaa Häntä, johon tiivistyy Jumalan Rakkaus. Siis Hän, joka on niin puhdas, että Hän voi ilmentää Jumalan Rakkautta. Jokaisella aurinkokuntamme planeetalla ei ole Kristusta, mutta Maalla sellainen on ja Hänen henkilökohtainen nimensä on Maitreya. Maitreya on myös Maailmanopettajamme.

Maailmanopettaja on myös tehtävänimike

Maailmanopettaja on tehtävänimike yhdelle Henkisen Hierarkian toimelle, siis sen ryhmän kehittyneitä olentoja, jotka ohjaavat ihmiskunnankin kehitystä. Kuka sitten sattuukin olemaan Hierarkian johdossa on myös automaattisesti Maailmanopettaja, jota idän kulttureissa kutsutaan Bodhisattvaksi.

Maitreya, joka ilmentää Kristusperiaatetta, Kristusenergiaa, on siis ollut Maailmanopettajan viran haltija jo kahden tuhannen vuoden ajan. Palestiinassa hän manifestoi itsensä Kristuksena aloittaakseen silloin alkavan kalojen aikakauden. Hän käytti tuolloin henkistä ylivalaisua menetelmänä, jolla hänen tietoisuutensa ohjasi hänen oppilaansa, Jeesuksen, tekoja. Jeesuksen ympärillä olleet ovat sen vuoksi itse asiassa kokeneet Maitreyan, Kristuksen, tietoisuuden. Koska Maitreya on ollut Maailmanopettaja koko Kalojen ajan, siis sen ajan, jona Jeesus nasaretilaisen toiminnasta on muodostunut uskonto nimeltä kristinusko, on kristinuskon piirissä muodostunut nimi ”Kristus” alkanut tarkoittaa Jeesusta, mutta tosiasiassa Kristus on Maitreya, joka toimi Jeesusksen kautta ylivalaisten tämän Jeesuksen elämän loppuvaiheessa.

Kiista Jumalan pojasta, Jeesuksesta ja Kristuksesta

Jeesuksen elämän tapahtumia ja hänen sanojaan on karkeasti tulkittu väärin, koska tätä yhteyttä hänen työn ja Maitreyan, Kristuksen välillä ei ole ymmärretty. Tästä on myös syntynyt Kristittyjen iänikuinen kiistakapula siitä, oliko Jeesus Jumala vai ihminen, vaiko ehkä molempia. Vastaus on, että Jeesus oli ihminen, josta kehityksen kautta tuli Jumalan poika, aivan kuten meistä kaikista lopulta. Monet ovat kulkeneet tuota polkua ennen Jeesusta ja monet ovat tehneet niin Jeesuksen jälkeenkin.

Mestari Jeesus

Jeesus, joka oli oppilas vielä 2.000 vuotta sitten, on nykyään yksi Hierarkian korkeimpia viran haltijoita, Mestari Jeesus. Suuren osan nykyajasta hän on asunut Palestiinassa, mutta on vuonna 1984 muuttanut Roomaan. Suunnitelma on, että hän yrittää nostaa Kristityt kirkot niiden nykyisestä hajaannuksen ja riitelyn tilasta ja jos häntä pyydetään, hän ottaa vastaa täten uudestaan yhdistyneen kirkon johtajuuden. Näin tekemällä, hän toivoo voivansa korjata niitä väärinkäsityksiä ja ristiriitaisuuksia, joita vuosisatojen saatossa on ilmennyt hänen historiallisesta roolistaan ja niistä opetuksista, joita hän jakoi Maitreyan edustajana.

Maitreyan tulon myötä, Jeesus on jo toisen kerran tärkeässä roolissa. Heidän julkinen yhteistyö tulee lopettamaan kaikki epäilykset koskien heidän välistä suhdettaan: Maitreya, Kristus opettajana ja [Mestari Jeesus](/jeesus/) oppilaana.

Jeesus ja Kristus ovat siis eri henkilöitä

Täten, ensituntumalla paradoksaaliselta kuulostava väite, etteivät Kristus ja Jeesus ole sama henkilö, onkin täysin järkeenkäypä. Ne kristityt, joiden mielestä on mahdotonta hyväksyä, ettei heidän opettajansa olekaan ihmiskunnan korkein johtaja, voivat lohduttautua ajatuksella siitä, että itse asiassa toinenkin paradoksaalinen asia on totta: Jeesus ja Maitreya Kristus olivat (ja ovat) yksi, siinä mielessä, että molemmat toimivat, omalla tasollaan, täydessä yhteisymmärryksessä yhteisen jumalallisen suunnitelman toteuttamiseksi.

Tie isäni tykö

Johanneksen evankeliumi 14:6 sanoo ”14:6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Kristillinen kirkko käyttää usein tätä lainausta osoituksena sille, että vain kristinusko on ainoa oikea uskontao. Näinhän ei tietenkään ole, vaan lainaus liittyy vihkimysten tiehen.Tämä lausuma viittaa siihen, että Kristus on vihkijänä kahdessa ensimmäisessä vihkimyksessä ja Sanat Kumara (Isä) seuraavissa vihkimyksissä. Täten Isän vihkimäksi ihminen voi päästä vain tulemalla Kristuksen vihkimäksi ensin.

Sivun alkuun